info@mindmatters.eu | + 31 (6) 29 16 90 50

Mind Matters is een bureau dat zich kenmerkt door veelzijdigheid, een hoge kwaliteitsnorm en een praktische, no-nonsense aanpak die op resultaat is afgestemd. Om te komen tot een dergelijke dienstverlening is er jarenlang hard en passievol gewerkt aan de groei van de organisatie en de tevredenheid van de klanten.

In 2009 startten Peter Liesker en Barbara Wesseling Lefering het bureau Mind Matters, beiden vanuit de overtuiging dat de begeleiding van werknemers bij re-integratie, loopbaanvraagstukken en outplacement beter en persoonlijker kon en moest. Na een gestage groei is Mind Matters nu een toonaangevende organisatie met een twaalftal coaches en met, zeker in de re-integratietrajecten, extreem hoge slagingspercentages (87% plus).

In september 2017 werd Mind Matters getroffen door een vreselijke tegenslag. Peter Liesker kwam te overlijden. Samen met Barbara was Peter de drijvende kracht achter de groei van Mind Matters geweest. Zijn warmte, kennis en levenservaring, zijn wens om te delen met anderen en zijn menselijkheid werden (en worden) enorm gemist.

Het gemis maakte wel de kernwaarden van Mind Matters voor alle betrokkenen glashelder; integer, belang van de cliënt staat voorop, betrokken, menselijk en toch zeer resultaatgericht. Vanuit deze kernwaarden is de volgende missie ontstaan;

Samen zorgen voor een blijvende positieve verandering

De woorden van deze missie kunnen verder geduid worden als;

Samen zorgen:
de cliënt is samen met de coach verantwoordelijk voor het eindresultaat van het traject. De cliënt kan niet rustig achteroverleunen en de coach het werk laten doen. Anderzijds kan een coach niet volstaan met alleen een klankbord te zijn. Van de coach wordt ook sturing verwacht in het gehele proces. De coach zal zich daadwerkelijk moeten verdiepen in de talenten en drijfveren en de omstandigheden van de cliënt ten einde tot het beste resultaat te komen. Als een cliënt door bijvoorbeeld ziekte niet in staat is om naar de coach toe te komen, dan bezoekt de coach de cliënt thuis of op een ander gewild adres.

Blijvende:
het begeleidingsproces dient de cliënt de tools te geven om in de toekomst zelfstandig nieuwe uitdagingen aan te kunnen. Alleen het huidige probleem oplossen is te beperkt qua begeleidingsdoelstelling.

Positieve verandering:
dit raakt aan de kern van de drijfveren van elke coach van Mind Matters. De wens om iets positiefs toe te voegen aan het leven van de cliënt. Dit kan een breed scala zijn. Van stress coping technieken na een burn-out, een verandering van loopbaan meer passend bij het gedragsprofiel tot aan het vormgeven van een betekenisvol leven na een volledig arbeidsongeschikt verklaring.